Make your own free website on Tripod.com

ประกาศสำหรับพระนิสิต มจร.


         
พระนิสิตที่เรียนปรัชญาทุกท่าน ท่านใดมีความประสงค์จะเอางานของท่านมาออกในเวปไซต์ กรุณาส่งมาทาง somdet12@chaiyo.com หรือ somdet12@hotmail.com ของกระผมได้ จะเป็นการเผยแพร่ผลงานของท่านด้วย และเพื่อให้ท่านผู้สนใจได้รับรู้และนำงานของท่านไปใช้ประโยชน์ด้วยครับ หากเราเก็บผลงานของเราไว้คนเดียว วิชาปรัชญาของเราจะไม่แพร่หลาย ในฐานะที่เราเป็นนิสิตปรัชญาด้วยกัน ผมจึงอยากให้วิชาปรัชญาเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่นะครับ ผมมีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการมอบสิ่งดี ๆ ให้เพื่อนพระนิสิตและผู้สนใจทุกท่านครับ

         ท่านพระนิสิตที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านสามารถเข้ามาเรียนได้ โดยเมื่อท่านจบ ป.ตรี ที่ มจร. ไม่ต้องรอให้ปฏิบัติศาสนกิจอะไรหรอก ท่านเดินทางมาที่พิษณุโลกเลย แล้วก็มาแจ้งปฏิบัติศาสนกิจที่พิษณุโลกนี่เลย แล้วก็เรียนไปด้วย ผมเสียเวลาไป ๑ ปีหลังจากจบ มจร. ก็เลยเห็นว่า คนอื่นไม่ควรจะมาพลาดเหมือนผม น่าจะมีโอกาสได้เรียนต่อไปเลย ความรู้จะได้ไม่หดหายไปกับหนึ่งปีที่ปฏิบัติศาสนกิจนะครับ โดยเฉพาะสาขาที่ผมกำลังศึกษาอยู่นะครับ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ผมจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ได้ หรือท่านที่สนใจจะเรียนในสาขาอื่น ก็สามารถเรียนได้นะครับ ค่าเล่าเรียนก็ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) แบบเหมาจ่าย 2 ปีจบ รวมค่าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2500 และค่าสอบวิทยานิพนธ์ 5000 บาท ก็แค่นี้แหละครับ

          อีกเรื่องหนึ่งก็คือ วัดที่ผมอยู่นี้ไม่ห่างไกลจาก ม.น. มากนัก ก็ประมาณ ๔ กิโลเมตร แต่ก็ต้องขึ้นรถไปเรียนเอา ค่ารถ ๗ บาท ไปกลับก็ ๑๔ บาท การเดินทางในจังหวัดพิษณุโลก ใช้รถเมล์นะครับ ไม่ใช่รถแดงเหมือนเชียงใหม่ ความสะดวกก็อาจจะไม่เหมือนเชียงใหม่ ดังนั้น ท่านจงทำใจในเรื่องนี้ แต่เรื่องเรียนสำคัญกว่ามากครับ นิมนต์ได้นะหากสนใจเรียน

          ประมาณใกล้ ๆ จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ผมจะแจ้งไปทางเว็บไซต์ของผมอีกทีนะครับ ท่านสามารถสอบถามผมมาได้เป็นระยะ ๆ