Make your own free website on Tripod.com

กำหนดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (เก่า

กำหนดการ

๒ เมษายน ๒๕๔๗
     เวลา ๑๗.๐๐ น. เยาวชนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมกล่าวคำขอบรรพชา
     เวลา ๑๙.๐๐ น. เยาวชนรับการฝึกซ้อมกล่าวคำขอบรรพชาและมารยาทเบื้องต้น

๓ เมษายน ๒๕๔๗
     ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีโกนผม แต่งชุดขาวหรือชุดนักเรียน
     ๑๑.๐๐ น. ถวายเพลพระสงฆ์, ญาติโยม เยาวชน ร่วมรับประทานอาหาร
     ๑๒.๓๐ น. เจ้าภาพ ผู้ปกครอง อุ้มผ้าไตรเข้าอยู่ในแถว เยาวชนนั่งหันหน้าเข้าหา รับผ้าไตรมาอุ้ม ประนมมือ เดินแถวออก
ไปสู่อุโบสถ
     ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระโสภณรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
     ๑๔.๓๐ น. จัดแถวสามเณรเดินลงบิณฑบาตสตางค์
     ๑๕.๐๐ น. รับฟังระเบียบปฏิบัติของสามเณร
     ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน
     ๑๗.๐๐ น. สรงน้ำ
     ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
     ๑๙.๐๐ น. ดำเนินการตามกิจกรรมประจำวัน (สอนห่มผ้า สอนการเดินบิณฑบาต การรับไทยทานจากญาติโยม ฯลฯ)